Використана література

o     Симоненко, В. Ти знаєш, що ти  - ЛЮДИНА [Текст] : вірші, сонети, казки, байки / В. А. Симоненко; упоряд. та передм. В. Гончаренко.- Київ : Наукова думка, 2001. – 294 с.
o   Симоненко, В. У твоєму імені живу [Текст] : поезії, оповідання, щоденникові записи, листи /                        В. А. Симоненко; упоряд. та післямова В. В. Яременка; передм. О. Т. Гончара; [худож. В.І. Касіян, М.І. Стра-тілат; упоряд. фотоіл. матеріалу Д. С. Чередниченка]. - Київ : Веселка, 2003. - 382 с.
o  Симоненко, В. Цар Плаксій та Лоскотон [Текст] : [казки, вірші, сонети, поеми, байки : для мол. та серед. шк. віку] / В. А. Симоненко ; упорядкув. та передм.       Л. М. Ліщинської. - Київ : Школа, 2007. - 176 с. : іл. ; 20 см. - (Хрестоматія школяра).
o   Яремко, В. "Щоб правду більш не кидали за ґрати..." [Текст] : літературний портрет Василя Симоненка /     В.В. Яремко. - 3-тє вид. - Київ : Веселка, 2007. - 23 с. ; 20 см. - (Урок літератури).

****
o  Симоненко Василь Андрійович [Електронний ресурс]  // Вікіпедія : Вільна енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Симоненко_Василь_Андрійович,  вільний. - Загол. з екрана.
o Василь Симоненко [Електронний ресурс]// Українські пісні. – Режим доступу : http://www.pisni.org.ua/persons/42.html,   вільний. - Загол. з екрана.
o  Дитинство і юність з Симоненком: спогади Григорія Коломійця [Електронний ресурс] //  Василь Симоненко. – Режим доступу : http://vasylsymonenko.in.ua/statti/dytynstvo-yunist-z-symonenkom-spogady-grygoriya-kolomijtsya/,   вільний. - Загол. з екрана.
o Симоненко Василь [Електронний ресурс] // Відлуння десятиліть. – Режим доступу : http://virchi.narod.ru/poeziya2/vidlynna.htm,   вільний. - Загол. з екрана.